Wrocławscy artyści seniorzy wspierani przez miasto / wroclaw.pl

Wrocławscy artyści seniorzy wspierani przez miasto / wroclaw.pl

 Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk spotkał się z prezesem ZG Związku Artystów Scen Polskich Krzysztofem Szusterem i wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału ZASP we Wrocławiu Wandą Ziembicką-Has, żeby porozmawiać m.in. o wspieraniu artystów, którzy przez wiele lat pracowali na wrocławskich scenach czy estradach i zasłużyli nie tylko na wdzięczną pamięć widzów, ale także na szczególne zainteresowanie oraz opiekę – i ze strony miasta, i stowarzyszenia, które działa już od 1918 r.

Spotkanie, w którym uczestniczyły również Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, dotyczyło przede wszystkim pomocy socjalnej, udzielanej członkom ZASP-u, a w tym kontekście prowadzenia Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, za co na mocy swojego statutu stowarzyszenie jest odpowiedzialne.

Ponieważ celem ZASP-u jest również współpraca z władzami samorządowymi, prezes Krzysztof Szuster przyjechał do Wrocławia, żeby przedstawić nową wizję działalności Skolimowa – adresowaną do artystów weteranów z różnych stron Polski, samotnych, ale często także wymagających specjalistycznej opieki medycznej. Dziś bowiem Skolimów to prywatny dom branżowy, niebędący li tylko miejscem tzw. spokojnej starości. 

„Holistyczny” Dom Artysty

– Doprowadziliśmy do tego, że jedno piętro domu w Skolimowie pełni funkcję szpitala, a drugie hospicjum – wyjaśnia prezes Krzysztof Szuster. – Dawniej tak nie było. Pensjonariusze musieli być sprawni, a gdy ktoś zachorował, niestety opieki medycznej był zmuszony szukać poza Skolimowem. Uważam, że „nie przesadza się starych drzew”, stąd wzięła się ta nowa forma działalności Domu Artystów Weteranów.

ZASP chce spowodować, na mocy porozumienia z władzami lokalnymi, by wszyscy artyści którzy otrzymują miejsca w DPS-ach na swoim terenie, uzyskując na ten cel miejską pomoc społeczną, mogli na podobnych zasadach być „kierowani” do Skolimowa. 

– Jedną z oczywistych korzyści dla tych osób jest to, że one znajdą się „u siebie”, w gronie tych, którzy dobrze się rozumieją i mają wiele wspólnych tematów do rozmów, a to dla człowieka, często u kresu swojej ziemskiej drogi – ma ogromne znaczenie – podkreśla prezes ZASP-u. 

Jest intencja zacieśniania współpracy

Wrocław oczywiście ma już doświadczenia „ze Skolimowem”. Jak zapewnia dyrektor Anna Józefiak-Materna z MOPS-u: – Czytamy przepisy, interpretujemy je, jak należy, i m.in. dzięki temu także wrocławscy artyści seniorzy mogli w Domu Artystów Weteranów zamieszkać. Odbywa się to na zasadzie porozumienia między jednostkami samorządu – w tym przypadku powiatami.

Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że Wrocław, po zaistnieniu wszystkich prawnych przesłanek, wydaje decyzję kierującą, a Piaseczno, na którego terenie znajduje się Skolimów – decyzję umieszczającą. – W tym zakresie mamy ze wszech miar dobrą współpracę – podkreśla dyrektor MOPS-u.   

 Jak zauważa jednak prezydent Jacek Sutryk, wszelkie interesujące i pożyteczne społecznie projekty, przedsięwzięcia czy pomysły są przez miasto brane za „dobrą monetę”, a już zwłaszcza gdy dotyczą wrocławskich seniorów, a w tym przypadku także artystów. Dlatego rozmowę z przedstawicielami ZASP-u uważa za owocną i wyraża intencję umocnienia relacji między stowarzyszeniem, Wrocławiem i gminą Piaseczno w kwestii pomocy socjalnej dla byłych artystów i twórców teatru, estrady, radia i telewizji.   

Dowód pamięci

Miejski projekt Wrocławskiej Karty Seniora – Szmaragdowej, Złotej i Srebrnej – dzięki której seniorzy mogą korzystać z wyjątkowych promocji i ofert, to już bardzo popularne i pożądane w naszym mieście wsparcie dla społeczności senioralnej. Za jego realizację odpowiada Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Spotkanie z działaczami ZASP-u prezydent Jacek Sutryk wykorzystał więc również do tego, by przekazać prezesowi Krzysztofowi Szusterowi takie Karty – Szmaragdowe i Złote – które razem z okolicznościowymi prezentami trafią teraz do wrocławskich artystów. Zadba o to wrocławski Oddział ZASP-u.

Wanda Ziembicka-Has, wiceprzewodnicząca Oddziału, wykorzystała również obecność szefa związku we Wrocławiu do przekazania mu wniosków o zapomogi dla wrocławskich aktorów seniorów. Dobrze ocenia też posiedzenie Oddziału z prezesem ZASP, podczas którego:

– Omawialiśmy między innymi problemy i troski, związane z egzystencją nie tylko seniorów, ale i młodych artystów, którzy nadal nie mogą pracować, bo żadna tzw. tarcza, ich nie uwzględniła – podkreśla Wanda Ziembicka-Has. 

autor tekstu: Małgorzata Wieliczko, środa 15 lipca 2020 12:37

foto: mawi/www.wroclaw.pl

Zródło /za pozwoleniem portalu/:

https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawscy-artysci-seniorzy-wspierani-przez-miasto?fbclid=IwAR1ra9qjuniRbISkQpNUR3dQRdH8Sg55JX8tqjM8GEXIGEkl_7MsmGOt0CA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Z wielkim zadowoleniem chcemy poinformować, że nasza Koleżanka Wanda Ziembicka-Has otrzymała Złotą Odznakę Honorową Wrocławia - Wrocław z wdzięcznością "Wratislavia Grato Animo". Odznakę przyznaje Prezydent Wrocławia, po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem, przyznawanym za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju Wrocławia. Nagroda została wręczona przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w dniu 24 czerwca 2021 r. podczas Sesji Uroczystej Rady Miejskiej w Starym Ratuszu.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design