Uchwała Oddziału Warszawskiego w sprawie wysokości składek

Uchwała Oddziału Warszawskiego w sprawie wysokości składek

Uchwała nr 17/2015
Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie z dnia 02.06.2015

Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie ustanawia następujące wysokości składek członkowskich dla poszczególnych grup Członków Oddziału:

20 PLN

(w tym 30% to jest 6 zł na fundusz pogrzebowy, 70% tj. 14 zł na cele statutowe

Zgodnie z Uchwałą nr.2/2013 Zarządu Stowarzyszenia ZASP z dnia 14.01.2013r.)

– zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w instytucjach artystycznych oraz placówkach szkolnictwa artystycznego „etatowcy”.

20  PLN

(w tym 30% to jest 6 zł na fundusz pogrzebowy, 70% tj. 14 zł na cele statutowe

Zgodnie z Uchwałą nr.2/2013 Zarządu Stowarzyszenia ZASP z dnia 14.01.2013r.)

– pracujący bez etatu tj. zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych oraz zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w podmiotach innych niż instytucje artystyczne oraz placówki szkolnictwa artystycznego „bezetatowcy”

– członkowie kandydaci

20 PLN

(w tym 50% tj. 10 zł na fundusz pogrzebowy, 50% tj. 10 zł na cele statutowe

Zgodnie z Uchwałą nr.2/2013 Zarządu Stowarzyszenia ZASP z dnia 14.01.2013r.)

– emeryci i renciści

Uchwała podjęta
Za: 9; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design