Ten wzajemny szacunek

Ten wzajemny szacunek

Przesłanie Cezarego Domagały na Międzynarodowy Dzień Teatru.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 27 marca 2017

Koleżanki i Koledzy, twórcy, artyści, pracownicy Teatrów.

Teatr zawsze odgrywał i odgrywa istotną rolę w życiu każdego z nas. Sztuka teatralna, niezależnie od postaci i formy, jakie przyjmuje, nie tylko bawi, wzrusza i uczy, ale też zmusza do refleksji, zadaje nie zawsze wygodne pytania i odważnie bierze głos w dyskusjach na palące tematy – czasem całkiem współczesne, czasem takie, które nigdy nie stracą na aktualności. Teatr nie tylko buduje w społeczeństwie wrażliwość, której trudno szukać poza sceną i widownią, ale także stawia pod znakiem zapytania wartości, postawy i zachowania, które we współczesnym świecie nierzadko tracą swoją moc.

Teatr jest też miejscem międzypokoleniowych spotkań. Jest przestrzenią sprzyjającą rozmowie, także osób o odległych życiowych doświadczeniach czy rozbieżnych poglądach. Scena ma jednak niezwykły dar jednoczenia tego, co pozornie niejednorodne. W tej teatralnej rodzinie, różne pokolenia mogą liczyć na swoje wzajemne wsparcie i zrozumienie – tam, gdzie doświadczenie łączy się z kreatywnością, rodzą się nowe kierunki w myśleniu o współczesnym teatrze. Dialog międzypokoleniowy jest kwestią nieodzowną w tym szalenie interesującym, ale trudnym zarazem zadaniu budowania teatru XXI wieku. Szacunek dla minionych artystycznych koncepcji, dla „ wielkich” postaci Teatru jest najlepszym fundamentem, na którym – dzięki młodzieńczej energii – mają szansę powstawać nowe wartości. Ten wzajemny szacunek jest nam dziś bardzo potrzebny, nie tylko w teatrze ale i poza nim.

Międzynarodowy Dzień Teatru w moim przekonaniu jest wyrazem szacunku społecznego wobec Ludzi Teatru, podkreśleniem jak ważne miejsce zajmuje Teatr w kształtowaniu oblicza kulturowego każdego narodu. W tym ważnym dla nas Dniu pamiętajmy o tym, aby tego szacunku nie stracić.

Życzę wszystkim wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do wyznaczanych celów oraz wielu sukcesów artystycznych, nagradzanych uznaniem widzów i krytyków.

z wyrazami szacunku
Cezary Domagała
Aktor, autor, reżyser
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego ZASP

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design