Sprawozdanie

z zebrania z dn. 13.11.2017

W poniedziałek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału ZASP w Warszawie, zwołane w celu ponownego wyboru Przewodniczącego Oddziału, po rezygnacji z tej funkcji Tomasza Grochoczyńskiego. Poprzednie wybory w marcu br. , w których nowym Przewodniczący został Cezary Domagała, zostały podważone przez GKR z przyczyn formalnych. Delegaci, po wysłuchaniu opinii mec. Grzegorza Rybickiego i mec. Michała Kibila zdecydowali o nieprzyjęciu porządku obrad i w konsekwencji zwołanie ponownego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w późniejszym terminie.

Przyczyną takiej decyzji delegatów były znaczące rozbieżności w interpretacji postanowień statutu, który nie przewiduje rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Oddziału w trakcie trwania kadencji. 

Delegaci zostaną zwołani na kolejne zebranie w wyznaczonym wkrótce terminie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design