Spotkanie Oddziału Warszawskiego

Spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie serdecznie zaprasza na spotkanie, na którym omówione zostaną bardzo istotne zmiany, jakie czekają nasze środowisko w związku z Programem Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 19.05.2016 o godz.14.30
W Sali Konferencyjnej ZASP Ip.
Al. Ujazdowskie 45

Ogłoszone przez Biuro Kultury dokumenty: „Rozwój Potencjału Twórczego i wsparcia Twórców” oraz “Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie – obszar: instytucje kultury” zapowiadają ingerencję w statuty teatrów w celu przekształcenia ich w instytucje o większym zasięgu społecznym.

Z badań wynika, że 87% środków będących w dyspozycji Biura w 2014 r. przeznaczonych zostało na wsparcie infrastruktury i programów publicznych instytucji kultury, w tym na teatry przeznaczono 42,3 %, jednocześnie autorzy jednego z dokumentów przyznają, że udział artystów zatrudnionych etatowo to szacunkowo 20% wszystkich artystów. W dokumentach brakuje propozycji dla 80 % twórców niezatrudnionych w instytucjach artystycznych. W PRK Programie Operacyjnym w rozdziale LUDZIE wymienia się jedynie Stypendia(0,2% wydatków) oraz Debiuty (które zresztą mają być wdrażane dopiero od 2018r.)

Uważamy, że kultura i tworzący ją artyści są ofiarami nieprzystosowanego do dzisiejszych standardów sposobu zarządzania instytucjami kultury. Trudno zrozumieć dlaczego szuka się oszczędności w teatrach ograniczając etaty aktorskie, jednocześnie zwiększając etaty administracyjne i techniczne. Budynek teatru oraz jego zaplecze same w sobie nie tworzą kultury, tworzą ją artyści.

W dokumencie „Rozwój Potencjału Twórczego i wsparcia Twórców” czytamy : „Cyfryzacja kultury otwiera przed twórcami i podmiotami twórczymi liczne możliwości, jednocześnie jednak także znosi bariery, jakie oddzielały twórczość profesjonalną od nieprofesjonalnej i domowej, amatorskiej. Demokratyzacja kultury oznacza nie tylko zwiększoną presję konkurencyjną o ograniczone zasoby czasu i pieniędzy odbiorców, lecz także radykalnie zmienia kontekst działalności twórczej. Efektem tych głębokich przemian jest wzrost zachowawczej postawy części istniejących instytucji kultury i sztuki, które próbują wykorzystać swą pozycję, by utrzymać status arbitrów dysponujących legitymacją do orzekania, co jest nowe i wartościowe, a co nie.”

Według dokumentu „Podmiot twórczy” to „Osoba lub osoby zajmujące się realizacją przedsięwzięć w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem oraz upowszechniania kultury.” Nie ma tu mowy o profesjonalizmie. W naszym przekonaniu skoro Miasto otwiera się na swobodną twórczość każdego mieszkańca, powinno w pierwszym rzędzie starać się wykorzystać potencjał twórców profesjonalnych.

Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie zdaje sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia zmian w istniejącym systemie finansowania warszawskiej kultury, mamy również świadomość, że trudno jest zadowolić różne, często przeciwstawne grupy interesów. Sytuacja aktora na etacie jest nieporównywalna do tzw. „artysty niezależnego”, dla obu grup jednak jest ona daleka od oczekiwań. Najbardziej bolesne jest jednak to, że Państwo inwestuje w profesjonalne wykształcenie artystów, którzy następnie muszą konkurować na rynku pracy z osobami nie posiadającymi tytułu do uprawiania zawodów twórczych. Uważamy, że należy stworzyć system, który w sposób rzeczywisty wyrównałby dostęp do finansów publicznych przede wszystkich twórców, posiadających kompetencje i możliwości realizowania celu, jakim jest i powinien być rozwój kultury.

Zapraszamy na spotkanie osoby zainteresowane tematem zmian w finansowaniu i funkcjonowaniu warszawskiej kultury, szczególnie wszystkich mających pomysły i propozycje zmian, jakie mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji twórców. Prosimy o zapoznanie się ze skrótem dołączonych dokumentów oraz treścią pisma, wysłanego przez Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie do Biura Kultury UM st. Warszawy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design