Podsumujmy

Co nam się udało w 2017

czyli krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu.

Zarząd zebrał się 12 razy i podjął 33 uchwały. Zamknął działalność niefunkcjonujących kół, rozwinął działalność Sceny SPATiF. Potrzebującym kolegom przyznał zapomogi, ujednolicił składki i pożegnał zalegających z opłatami członków. W ostatnim roku poprawiły się wpływy finansowe oddziału.

W Nowy Rok Oddział ZASP Warszawa wprowadził nowy przewodniczący Marcin Kwaśny. Krótkie przypomnienie jak do tego doszło: W związku z rezygnacją w grudniu 2016r Tomasza Grochoczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Oddziału, zarząd podjął działania w kierunku zapewnienia dalszego, sprawnego funkcjonowania oddziału. Zapisy statutowe nie przewidują sytuacji, w której Przewodniczący Oddziału rezygnuje z funkcji w trakcie trwania kadencji. Po błędnie przeprowadzonych ponownych wyborach ( unieważnionych) ostatecznie nowym Przewodniczącym Oddziału został Marcin Kwaśny, czyli kolejna osoba na liście kandydatów na Przewodniczącego Oddziału, która otrzymała największą ilość głosów podczas pierwszego głosowania w 2014r.

Całe sprawozdanie z działalności Zarządu dostępne jest w Biurze Oddziału.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design