Kontynuacja cyklu spotkań „Heroina Polskiego Kina” oraz „Mężczyźni MoJego Kina”, Oddział Warszawski ZASP.