Książka „Warszawskie sezony teatralne 1944-1949” autorstwa Tomasza Mościckiego – Fundacja Historia i Kultura, Wydawnictwo Bellona, Warszawa (premiera książki – luty 2017)