VIII edycja Spotkań Teatrów Jednego Aktora, Teatr w Remizie, Hel –Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru (WTPT)