II Jędrzejowski Festiwalem Sztuki im. Ludwika Paka „Kulturalne PAKowanie” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych Pro Persona przy współpracy z Centrum Kultury i Gminą Jędrzejów