35. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, przyznanie Nagrody ZASP „Deska Sceniczna”, nagrody finansowej – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź.

http://festiwalszkolteatralnych.pl/news/werdykt-jury-35-fst/