„W hołdzie polskim artystom baletu” – odsłonięcie rzeźby przy gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie, Fundacja Sztuki Tańca