Projekt „Zapis czasu – notacje kulturalne – teatr” – Fundacja Projektów Autorskich Ars Creatori, Warszawa