XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności 2019”, Warszawa. Organizator – Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów.

http://www.mamcarz.art.pl/aktualnosci/249-xiii-ogolnopolski-festiwal-im-jonasza-kofty-moja-wolnoci-2019

http://zztk.pl/2019/06/20/spotkajmy-sie-na-xiv-mojej-wolnosci/