rejestracja wideo rozmowy Stowarzyszenia FILMFORUM z laureatką Nagrody im. Jana Machulskiego w kategorii Najlepsza Aktorka.