VIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2014 – Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów, Warszawa