widowisko „Odzyskana Polska w kwiatach narodowej pamięci – zapisana słowami wybitnych twórców naszej ojczystej mowy” w ramach projektu „Niepodległa” – X/XI.2021. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, Kraków.