X Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2016 – Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów, Warszawa