IX Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2015 – Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów, Warszawa.