XI Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja wolności 2017” – Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów, Warszawa.

http://www.bardowie.art.pl/aktualnosci/17-akt2016/127-koncert-finaowy-xi-ogolnopolskiego-festiwalu-im-jonasza-kofty-moja-wolnociq-2017