Honorowy patronat prezesa ZASP – upamiętnienie Danuty Szaflarskiej w Kosarzyskach / Piwnicznej – Zdroju przez Społeczny Komitet powołany przez burmistrza miasta i gminy Piwniczna – Zdrój.