Sceniczny Otwarty Festiwal Artystycznego SOFA – LXIV LO im. St. I. Witkiewicza, Warszawa