Jubileusz 65-lecia Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie – Scena Polska Teatru Cieszyńskiego