„Sinatra 100+”. Projekt studentów warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza i Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina. Patronat i finansowe wsparcie. Teatr Collegium Nobilium, Warszawa