XII Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2019” połączony z Międzynarodową Galą Gwiazd Baletu. Konkurs o tytuł Najlepszego absolwenta Ogólnopolskich Szkół Baletowych. Organizator – Fundacja Balet ze Szczecina