Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2016”, połączony z Międzynarodową Galą Gwiazd Baletu, IX edycja międzynarodowa a XV ogólnopolska o tytuł „Najlepszego absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” – Fundacja Balet, Szczecin, Opera na Zamku