Projekt czytań performatywnych światowego dramatu pn. „Teatry Świata”, promującego utwory dotychczas nie wystawiane w Polsce – Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, Warszawa