Działania Teatru Osób Niepełnosprawnych w sezonie 2015/2016 – Teatr O.N., Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie tylko…”