Płyta kompaktowa z nagraniami wierszy polskich romantyków i poetów współczesnych w wykonaniu Ignacego Gogolewskiego, zrealizowanymi w studiu  Polskich Nagrań w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – Polskie Nagrania Sp. z o.o.