VIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich. Organizator – Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.