Projekt pod roboczym tytułem „Smakołyki kultury” – Fundacja Cały Świat w Twojej Dłoni