Patronat i wsparcie realizacji filmu o Szymonie Pawlickim; producent – Video Studio Gdańsk.

http://www.videostudio.com.pl/aktualnosci.html