36. Festiwal Szkół Teatralnych, Łódź. Nagroda finansowa ZASP dla laureatki/laureata „Deski Scenicznej za wyrazistą osobowość aktorską”.

http://festiwalszkolteatralnych.pl/