Spektakl aktorsko-muzyczny „Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność – Rzecz o Józefie Piłsudskim”, autorstwa Tomasza Lerskiego, w reżyserii Janusza Kukuły, z udziałem Andrzeja Precigsa, realizowany w Roku Józefa Piłsudskiego.