II edycja Konkursu wokalnego „Klawe Piosenki” – Akademia Sztuk Scenicznych i Estradowych – Służewski Dom Kultury, Warszawa.

http://klawepiosenki.artmusic.org.pl/