57. Kaliskie Spotkania Teatralne, Nagroda im. Jacka Woszczerowicza przyznawana przez Sekcję Teatrów Dramatycznych.

http://www.teatr.kalisz.pl/znamy-zwyciezcow-57-kaliskich-spotkan-teatralnych/