XIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My”, Dom Kultury „Włochy”, Warszawa