I Ogólnopolski Festiwal Tańców Narodowych – Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny wraz z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi, Koszęcin