Projekt  „Teatr Dostępny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa