Projekt audio „Ciszobłysk”, poezja Agnieszki Metko, muzyka Wiktora Metko, z udziałem m.in. aktorów starszego pokolenia, Warszawa.