Ostatni dzwonek dla kandydatów

Ostatni dzwonek dla kandydatów

Koleżanki, Koledzy,

Przypominamy, że trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych sekcjach na delegatów na Walny Zjazd ZASP w 2020r.

ZGŁASZANIE DELEGATÓW:

terminy:

Listy zgłaszania kandydatów otwierane są odpowiednio 21 dni, a zamykane 7 dni przed terminem plenarnego spotkania sekcji. Dla przykładu: sekcja dubbingu zgłasza swoje kandydatury od 30 grudnia 2019, a ostatnia kandydatura wpłynąć może najpóźniej z datą 19 grudnia.

sposób zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia można wysyłać pocztą lub mejlem – obie formy wymagają wypełnienia formularza zawierającego m.in numer legitymacji i podpis kandydata oraz pieczęć ZASP (nie wystarczy przesłać mejla z informacją; po wypełnieniu formularza można go zeskanować lub zrobić mu zdjęcie). Tradycyjnie można zgłosić samego siebie – w sposób opisany wyżej. Formularze do zgłaszania kandydatów na delegatów przesyłane były do członków pocztą, można też je pobrać ze strony www.zasp.pl po kliknięciu w pomarańczowy baner WYBORY 2020 i odnalezieniu zakładki z nazwą przynależnej sekcji. Również tam znaleźć można adres e-mail dedykowany danej sekcji. Przykładowo: sekcja dubbingu zgłoszenia kandydatów przesyła na adres: sd@zasp.pl

UWAGA: Listę osób należących do danej sekcji (wg nowego podziału) można poznać tylko osobiście w dziale członkowskim.

GŁOSOWANIE NA DELEGATÓW:

terminy:

Głosowanie zaczyna się na 7 dni przed pierwszym plenarnym zebraniem sekcji i kończy się w dniu zebrania sekcji (ostatnia możliwość oddania głosu istnieje w tym właśnie dniu). Przykładowo: Sekcja Dubbingu rozpoczyna głosowanie 20.01 o godz. 10.00, a kończy 27.01 podczas pierwszego plenarnego spotkania danej sekcji.

sposób głosowania:

W dniach poprzedzających termin pierwszego plenarnego zebrania sekcji (aż do momentu zamknięcia list zgodnie z regulaminem powyższego zebrania) głosować można:

 1.

a)drogą korespondecyjną: formularz do głosowania na delegata należy wypełnić i przesłać na adres Biuro ZASP, 00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 45 lub na adres mejlowy dedykowany poszczególnym sekcjom. UWAGA: przesyłka pocztowa musi zostać dostarczona “do dnia rozpoczęcia tej części plenarnego zebrania sekcji, która ma na celu wybór” [delegatów].

b) online: za pomocą linka przesłanego na adres e-mail członka danej sekcji. Link otworzy panel głosowania z listą kandydatów. Swój wybór należy potwierdzić w sposób wskazany w systemie.

c)online: za pomocą aplikacji. Na stronie www.zasp.pl, po kliknięciu w pomarańczowy baner WYBORY 2020 należy odnaleźć przycisk z nazwą swojej sekcji i kliknąć w niego. W panelu głosowania system wyświetli dane podstawowe danego głosowania. Głosujący przechodzi do zakładki “Pozycje głosowania”, gdzie wyświetli się lista kandyddatów z możliwością wyboru zgodnie z zasadami danego głosowania. Klikając “zapisz” członek sekcji oddaje głos.

Dostępność do list i głosowania w danej sekcji mają tylko członkowie danej sekcji.

2.

Podczas pierwszego plenarnego zebrania sekcji

d)bezpośrednio

Szczegółowe informacje o wyborach znajdują się na stronie www.zasp.pl w zakładce WYBORY 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design