Oddział ZASP we Wrocławiu

Biuro Oddziału

Rynek Ratusz 26
50-101 Wrocław
tel./fax 71 343 67 58
o.wroclaw@zasp.pl

Kierownik biura
Grażyna Filipowska-Snieżek

Biuro czynne:
poniedziałek: 9:00 do 14:00
środa: 10:00 do 15:00
piątek: 9:00 do 14:00

Skład Zarządu Oddziału

Przewodnicząca
Urszula Drzewińska

Wiceprzewodnicząca
Wanda Ziembicka-Has

Wiceprzewodniczący
Piotr Bogusław Jędrzejczak

Sekretarz
Anna Szopa-Kimso

Skarbnik
Julian Żychowicz

Członkowie
Tadeusz Pszonka

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Jadwiga Postrożna
Członkowie:
Stanisław Jura
Antoni Bogucki

Aktualności

Przerwa urlopowa

Uprzejmie informujemy, że:
  • przerwa urlopowa w pracach Zarządu Oddziału odbędzie się w sierpniu 2021 r.;
  • Biuro Zarządu Oddziału w lipcu działa zgodnie z godzinami urzędowania;
  • przerwa urlopowa w pracy wrocławskiego Biura Oddziału ZASP
    od 9 do 20 sierpnia 2021 r.;
  • po urlopie, na dzień 06.09.2021 r. planowane jest posiedzenie Zarządu Oddział we Wrocławiu.

Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych urlopów!

Złota Odznaka Honorowa Wrocławia dla Koleżanki Wandy Ziembickiej-Has

Z wielkim zadowoleniem chcemy poinformować, że nasza Koleżanka Wanda Ziembicka-Has otrzymała Złotą Odznakę Honorową Wrocławia - Wrocław z wdzięcznością "Wratislavia Grato Animo". Odznakę przyznaje Prezydent Wrocławia, po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem, przyznawanym za zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwoju Wrocławia. Nagroda została wręczona przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w dniu 24 czerwca 2021 r. podczas Sesji Uroczystej Rady Miejskiej w Starym Ratuszu.

Wanda Ziembicka-Has dziennikarka, działaczka społeczna i aktorka została wyróżniona za wieloletnią aktywność kulturalną, społeczną, organizowanie bardzo licznych akcji pomocy itp.

„To dla mnie ogromne wyróżnienie. Wielki dzień i wielkie uhonorowanie mnie. Wszystkim wrocławianom dziękuję”. Powiedziała wzruszona Wanda Ziembicka-Has.

Członkowie Zarządu ZASP Oddz. Wrocław, także pogratulowali nagrodzonej podczas ostatniego przed urlopem zebrania zarządu. Były kwiaty, lampka wina i moc miłych słów.

Zdjęcia: FB Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i archiwum ZASP Oddz. Wrocław

Godziny pracy Biura Oddz. ZASP we Wrocławiu

poniedziałek: 9:00 do 14:00
środa: 10:00 do 15:00
piątek: 9:00 do 14:00

Zmiana obowiązuje od 28.06. 2021 r.

Nagroda z okazji MDT dla Jacka Głomba

W dniu wczorajszym tj. 05.05.2021 o godz. 12.00 Zarząd ZASP Oddz. we Wrocławiu w składzie Urszula Drzewińska – Przewodnicząca, Wanda Ziembicka-Has -Wiceprzewodnicząca, Anna Szopa -Sekretarz, Tadeusz Pszonka – Członek Zarządu wręczyli w siedzibie oddziału Nagrodę z okazji MIędzynarodowego Dnia Teatru przyznawaną przez Związek Artystów Scen Polskich – Stowarzyszenie Oddział we Wrocławiu. W roku 2021 otrzymał ją dyrektor Teatru Dramatycznego w Legnicy Pan JACEK GŁOMB.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Międzynarodowy Dzień Tańca

Wielkanoc

Informacja Zarządu

Zarząd wrocławskiego Oddz. ZASP informuje, że w roku 2021 Nagrodę z okazji MIędzynarodowego Dnia Teatru przyznawaną przez Związek Artystów Scen Polskich - Stowarzyszenie Oddział we Wrocławiu otrzymuje Pan JACEK GŁĄB.

Serdecznie gratulujemy!!!

JACEK GŁOMB
Urodzony w 1964 roku w Tarnowie. Reżyser teatralny i filmowy, działacz społeczny. Od sierpnia 1994 roku jest dyrektorem Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Do ważniejszych wyreżyserowanych przez niego w Legnicy spektakli należą: Pasja wg Mieczysława Abramowicza (1995) wystawiona w zabytkowym legnickim Kościele Mariackim, a następnie grana w świątyniach na terenie całego kraju, Zły wg Leopolda Tyrmanda (1996), wystawiony w starej poniemieckiej fabryce amunicji, Don Kichot Uleczony Krzysztofa Kopki (1997), Koriolan (wspólnie z K. Kopką) wg Williama Szekspira (1998) zrealizowany na terenie byłych pruskich, a następnie radzieckich koszar wojskowych, Ballada o Zakaczawiu J. Głomba, K. Kopki i Macieja Kowalewskiego (2000), grana w nieczynnym kinie „Kolejarz”, Hamlet, Książę Danii (wspólnie z K. Kopką) wg W. Szekspira (2001) w zrujnowanej sali teatralnej, Obywatel M – historyja (2003) M. Kowalewskiego, inspirowana życiorysem byłego premiera Leszka Millera, Wschody i Zachody Miasta (2003) i Szaweł (2004) Roberta Urbańskiego, Otello wg W. Szekspira (2006) Łemko (2007) R. Urbańskiego w byłym teatrze varietes na Zakaczawiu, Orkiestra (2011) K. Kopki, Car Samozwaniec (2015) Adolfa Nowaczyńskiego, oraz Biesy (2017) wg Fiodora Dostojewskiego.

Wystawił też głośne Zabijanie Gomułki wg Jerzego Pilcha (2007) w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze (i ponownie w Legnicy w roku 2013) oraz sztukę Iwony Kusiak Zapach żużla w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie (2009). W 2010 roku w warszawskim Teatrze Studio zrealizował Księżną D’Amalfi, w 2012 dwa przedstawienia w teatrach łódzkich: Marsz Polonia wg J. Pilcha w Teatrze Powszechnym oraz Kokolobolo R. Urbańskiego w Teatrze Nowym. Kolejne lata to realizacje w Bielsku-Białej (Cesarz AmerykiR. Urbańskiego, 2013), Gorzowie (Wesołe kumoszki z Windsoru Szekspira, 2014, Stilon – najlepszy ze światów Katarzyny Knychalskiej, 2016), Katowicach (Czarny ogród wg Małgorzaty Szejnert, 2015), na scenie niezależnej (Moja Bośnia K. Knychalskiej, 2014), a wreszcie premiera Wielu demonów wg J. Pilcha w Państwowym Teatrze im. Ilii Czawczawadzego w Batumi (Gruzja, 2016) oraz Przerwanej odysei R. Urbańskiego w Macedońskim Teatrze Narodowym w Skopje w koprodukcji z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy (2016).

Jacek Głomb za swą działalność reżyserską był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. nagrodę za reżyserię Złego na III Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w 1997 roku, za inscenizację Koriolana, wg Fundacji Theatrum Gedanense najlepszego spektaklu szekspirowskiego w Polsce w sezonie 1998/99. Ballada o Zakaczawiu zwyciężyła w VII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, a za jej reżyserię Głomba uhonorowano w 2002 roku najbardziej prestiżową w Polsce nagrodą reżyserską im. Konrada Swinarskiego, przyznawaną przez Miesięcznik „Teatr”. Otello przyniósł mu laur najlepszego reżysera X Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku (2006), Zabijanie Gomułki nagrodę reżyserską XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Orkiestra zdobyła takąż nagrodę na zabrzańskim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” (2012), a jej wersję telewizyjną wyróżniło Europejskie Stowarzyszenie Telewizji Regionalnych CIRCOM na festiwalu w chorwackim mieście Kavtat (2014). W tymże roku Ogólnopolski Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej i przyznał mu zaś Nagrodę im. Kazimierza Dejmka „dla dyrektora teatru szczególnie przyjaznego polskiej dramaturgii współczesnej w ostatnich dwudziestu latach”.
Cztery z przedstawień Głomba – Pasja, Ballada o Zakaczawiu, Wschody i Zachody Miasta oraz Orkiestra – zostały przeniesione do telewizji, dla której zrealizował też widowisko muzyczne Kwiaty polskie (2005).

W 2007 roku po raz pierwszy, dwa lata później po raz drugi Głomb zorganizował w Legnicy Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Miasto”, był dyrektorem artystycznym XI Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii „Talia” w Tarnowie (2008) oraz jurorem festiwali teatralnych.

W 2008 roku nakręcił swój debiutancki film fabularny Operacja Dunaj, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu w Karlowych Warach w lipcu 2009 roku. Od tej pory film odwiedził festiwale w Polsce, Czechach, Bułgarii, Niemczech, Austrii, Portugalii, USA, Turcji, Indiach, na Islandii i na Litwie.

Działalności artystycznej Jacka Głomba nie sposób oddzielić od jego aktywności społecznej. Jego spektakle pomagały kreować nową tożsamość Legnicy, w której dawne łączyło się z nowym. Był zawsze czynnym orędownikiem pojednania między narodami, starał się propagować wizerunek Legnicy jako miasta wielu kultur i narodowości, realizował przedstawienia teatralne, przybliżające widzom Legnicę nie tylko polską, ale i niemiecką, radziecką, żydowską, ukraińską i łemkowską. Uznając za najważniejszą misję sztuki naprawianie świata, od lat praktykował wychodzenie teatru w przestrzeń miasta, próbował ratować przez teatr zdegradowane budowle czy całe dzielnice Legnicy (projekt „Teatr, którego Sceną jest Miasto”), wspierał nieustającą od lat, wielostronną działalność edukacyjną legnickiego teatru. Z pasji społecznej wyrósł wreszcie jego najnowszy projekt: Fundacja Jacka Głomba „Naprawiacze Świata”. Jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”, wiceprzewodniczącym KOD Dolny Śląsk.

W 2002 odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Obywatelską Unii Europejskiej, w 2014 – Srebrny Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. W 2018 roku został uhonorowany Nagrodą im. Zygmunta Hübnera “Człowiek Teatru”.

Materiały: https://teatr.legnica.pl/teatr/dyrektor

Międzynarodowy Dzień Teatru

Informacja dla Członków Oddziału ZASP we Wrocławiu

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Zarząd Oddziału ZASP we Wrocławiu informuje, że na czas trwania obowiązujących przepisów pandemicznych związanych z COVID -19,  ustalony został nowy grafik pracy Biura Oddziału ZASP we Wrocławiu, który obowiązuje od 26 października 2020 r.

BIURO ODDZIAŁU  CZYNNE BĘDZIE
STACJONARNIE  W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK -   10.00 - 14.00
PIĄTEK  -   10.00 - 14.00
Kontakt - telefon stacjonarny do biura 71 343 67 58

ZDALNE GODZINY  PRACY BIURA
Kontakt pod telefonem komórkowym 660-716-760
PONIEDZIAŁEK – 14.00 – 16.00
ŚRODA -  10.00 – 15.00

Zarząd Oddziału ZASP we Wrocławiu

Życzenia świąteczne

Jak co roku czekamy na święta,
choć w 2020 droga do nich była kręta,
może w dużym gronie świętować nie będziemy,
to i tak z uśmiechem je z rodziną i przyjaciółmi spędzimy.
Bo to czas magiczny i wspaniały, jedyny, szczęśliwy i dobry cały.
Z tej okazji dużo zdrowia i radości,
a w Nowym Roku A.D. 2021 wszelkiej pomyślności i twórczych siły życzy Zarząd ZASP Oddział we Wrocławiu   

Oddziały ZASP

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design