Oddział ZASP w Warszawie

Biuro Oddziału

Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
tel.: 22 696 79 44, 22 696 79 54
e-mail: o.warszawa(at)zasp.pl

Pracownik biura – Katarzyna Świerzbińska
Biuro czynne: poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00 – 14.00

Poniżej udostępniamy Państwu numer konta bankowego Oddziału ZASP w Warszawie
do wpłacania składek członkowskich. Konto dotyczy również kasy pogrzebowej.
Warszawa – PKO B.P.
78 1020 1026 0000 1802 0386 9823

Skład Zarządu Oddziału

Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału
Ignacy Gogolewski

Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału
Tomasz Grochoczyński

Przewodnicząca Zarządu Oddziału
Anna Golc

Aktualności

Pomoc socjalna dla artystów w trudnej sytuacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oświadcza, że przygotowano środku na pomoc socjalną dla artystów w trudnej sytuacji. Wszelkie informacje i wniosek do wypełnienia w linku poniżej:

KLIKNIJ TU

Nowy nabór do chóru

Koleżanki i Koledzy! 

Chór Oddziału ZASP w Warszawie śpiewa i… ponawia nabór!

Serdecznie zapraszamy do grona śpiewaków CHÓRU działającego przy Oddziale ZASP w Warszawie od połowy września ubiegłego roku. 

Efekt naszej dotychczasowej pracy pod kierunkiem Beli Krynickiej – cztery kolędowe występy między 6 a 23 stycznia br. – przekonuje, że grupka indywidualistów, nawet nieliczna jak nasza, może razem zaśpiewać pięknie,
z pasją i werwą, bawiąc się i dając innym wiele radości. 

Kolędowaliśmy przy Dworcu Centralnym z bezdomnymi podczas wieczornego posiłku serwowanego im co tydzień przez Fundację „Daj Herbatę”; zaśpiewaliśmy dla Koleżeństwa z Sekcji Estrady ZASP na noworocznym spotkaniu i na niedzielnej mszy w DAW w Skolimowie dla jego pensjonariuszy; wreszcie wspólnie z chórem Con Passione daliśmy koncert w pięknym kościele w Lesie Bielańskim. Z występu na występ brzmieliśmy coraz pewniej, śmielej, lepiej. Było pięknie, czujemy progres, jest niemała satysfakcja, ale… martwi, że nas tak niewielu. Czujemy, że moglibyśmy muzykować lepiej, pełniej, mocniej – w większym gronie. 

Jeśli więc lubisz śpiewać w grupie, jeśli chcesz, możesz i będziesz regularnie raz w tygodniu pracować na próbie chóru nad głosem, emisją, oddechem, słuchem melodycznym i harmonicznym, poczuciem rytmu, etc. a także nad repertuarem, jeśli jesteś otwarty na nowe techniki wokalne – przyjdź, sprawdźmy, co razem możemy „śpiewająco” zdziałać. 

Chór jest otwarty dla wszystkich członków OW ZASP, i nie tylko – działa przy Oddziale w Warszawie, ale jedna z koleżanek dojeżdża z Wrocławia 🙂 

Zajęcia w każdy poniedziałek w godzinach 16-19 prowadzi kierownik artystyczny chóru Bela Krynicka – absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej
UM im. F.Chopina, lauretka I nagrody w konkursie dyrgentury w Samarze (Rosja), autorka partii chórów w wielu przedstawieniach teatralnych, – m.in. „Król Edyp” i „Szalbierz” w warszawskim Teatrze Dramatycznym – świetna osoba i fachowiec. 

Deklaracje uczestnictwa, a w razie wahań także wszelkie pytania, proszę kierować do niżej podpisanego – jestem inicjatorem chóru i jego tymczasowym kierownikiem. Warto się pośpieszyć – repertuar rośnie i jest sporo do przekazania. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

Aleksander Trąbczyński

email: trabczynski@wp.pl, telefon +48 665 111 404 

Cezary Domagała zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Oddziału

Koleżanki, Koledzy,

dn. 10.02 2020 Cezary Domagała złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zarządu ZASP w Warszawie. Z motywacją tej dezycji można zapoznać się w dokumencie dostępnym w Biurze Oddziału.

Ostatni dzwonek dla kandydatów

Koleżanki, Koledzy,

Przypominamy, że trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych sekcjach na delegatów na Walny Zjazd ZASP w 2020r.

ZGŁASZANIE DELEGATÓW:

terminy:

Listy zgłaszania kandydatów otwierane są odpowiednio 21 dni, a zamykane 7 dni przed terminem plenarnego spotkania sekcji. Dla przykładu: sekcja dubbingu zgłasza swoje kandydatury od 30 grudnia 2019, a ostatnia kandydatura wpłynąć może najpóźniej z datą 19 grudnia.

sposób zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia można wysyłać pocztą lub mejlem - obie formy wymagają wypełnienia formularza zawierającego m.in numer legitymacji i podpis kandydata oraz pieczęć ZASP (nie wystarczy przesłać mejla z informacją; po wypełnieniu formularza można go zeskanować lub zrobić mu zdjęcie). Tradycyjnie można zgłosić samego siebie - w sposób opisany wyżej. Formularze do zgłaszania kandydatów na delegatów przesyłane były do członków pocztą, można też je pobrać ze strony www.zasp.pl po kliknięciu w pomarańczowy baner WYBORY 2020 i odnalezieniu zakładki z nazwą przynależnej sekcji. Również tam znaleźć można adres e-mail dedykowany danej sekcji. Przykładowo: sekcja dubbingu zgłoszenia kandydatów przesyła na adres: sd@zasp.pl

UWAGA: Listę osób należących do danej sekcji (wg nowego podziału) można poznać tylko osobiście w dziale członkowskim.

GŁOSOWANIE NA DELEGATÓW:

terminy:

Głosowanie zaczyna się na 7 dni przed pierwszym plenarnym zebraniem sekcji i kończy się w dniu zebrania sekcji (ostatnia możliwość oddania głosu istnieje w tym właśnie dniu). Przykładowo: Sekcja Dubbingu rozpoczyna głosowanie 20.01 o godz. 10.00, a kończy 27.01 podczas pierwszego plenarnego spotkania danej sekcji.

sposób głosowania:

W dniach poprzedzających termin pierwszego plenarnego zebrania sekcji (aż do momentu zamknięcia list zgodnie z regulaminem powyższego zebrania) głosować można:

 1.

a)drogą korespondecyjną: formularz do głosowania na delegata należy wypełnić i przesłać na adres Biuro ZASP, 00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 45 lub na adres mejlowy dedykowany poszczególnym sekcjom. UWAGA: przesyłka pocztowa musi zostać dostarczona "do dnia rozpoczęcia tej części plenarnego zebrania sekcji, która ma na celu wybór" [delegatów].

b) online: za pomocą linka przesłanego na adres e-mail członka danej sekcji. Link otworzy panel głosowania z listą kandydatów. Swój wybór należy potwierdzić w sposób wskazany w systemie.

c)online: za pomocą aplikacji. Na stronie www.zasp.pl, po kliknięciu w pomarańczowy baner WYBORY 2020 należy odnaleźć przycisk z nazwą swojej sekcji i kliknąć w niego. W panelu głosowania system wyświetli dane podstawowe danego głosowania. Głosujący przechodzi do zakładki "Pozycje głosowania", gdzie wyświetli się lista kandyddatów z możliwością wyboru zgodnie z zasadami danego głosowania. Klikając "zapisz" członek sekcji oddaje głos.

Dostępność do list i głosowania w danej sekcji mają tylko członkowie danej sekcji.

2.

Podczas pierwszego plenarnego zebrania sekcji

d)bezpośrednio

Szczegółowe informacje o wyborach znajdują się na stronie www.zasp.pl w zakładce WYBORY 2020

Pierwsze piętro na krótko

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że tylko do 28 kwietnia 2020 r gwarantujemy możliwość uiszczania opłat członkowskich w dotychczasowym miejscu tj. na I piętrze w siedzibie przy Al. Ujazdowskich. Po tym terminie miejsce uiszczania opłat może ulec zmianie.

Przypominamy, że opłata członkowska wynosi 20 zł./ mc. Składki można też wpłacać na konto Warszawa - PKO B.P. 78 1020 1026 0000 1802 0386 9823

Wszelkich informacji udzieli dział członkowski pod nr tel: 22 696 79 10 

lub biuro Oddziału ZASP w Warszawie pod nr tel. 22 696 79 44, 22 696 79 54 w dniach: pn, śr, pt w godz.10.00-14.00

z poważaniem

Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie 

Wieczór z Herlingiem-Grudzińskim

Muzeum Marii Dąbrowskiej zaprasza na wieczór poświęcony Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu. Scenariusz spotkania "Inny świat. Zapiski sowieckie" wg fragmentów tekstów Dziennik 1957-1958 i Najkrótszy przewodnik po sobie samym przygotował Grzegorz Gierak. 

13 stycznia o godz. 18.00

"Inny Świat. Zapiski sowiecki"

Scenariusz i wykonanie : Grzegorz Gierak

Muzeum Marii Dąbrowskiej ul. Progi 1 m.13 

(wejście także przez Etno Cafe od ul. Waryńskiego)

 wstęp wolny

Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000), pisarz i eseista, jedna z najważniejszych postaci XX-wiecznej literatury polskiej. W czasie drugiej wojny światowej był więźniem sowieckiego łagru w Jercewie pod Archangielskiem – to doświadczenie opisał w swojej najbardziej znanej książce Inny Świat. Herling-Grudziński napisał Inny Świat w ciągu roku od lipca 1949 do lipca 1950. Książka ukazała się najpierw po angielsku, po polsku wyszła w Londynie w 1953 roku. W Polsce Inny Świat wydawany był wielokrotnie w „drugim obiegu”. Oficjalnie ukazał się dopiero w 1989 roku nakładem Czytelnika.

W setną rocznicę urodzin pisarza Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herling-Grudzińskiego.

Wybieramy delegatów

Koledzy, Koleżanki,

w linku poniżej można zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem zebrań poszczególnych sekcji, informacjami na temat głosowania na delegata na LX WZD ZASP, na przewodniczącego sekcji oraz na członków Zarządu sekcji.

kliknij TU

Gdzie wpłacać składki

Koledzy, Koleżanki

Poniżej udostępniamy Państwu numer konta bankowego naszego oddziału do wpłacania składek członkowskich oraz kasy pogrzebowej. Przypominamy że miesięczna składka członkowska wynosi  20 zł (6 zł na fundusz pogrzebowy, 14 zł na cele statutowe).

Warszawa - PKO B.P.
78 1020 1026 0000 1802 0386 9823

Składki można też nadal uiszczać w Kasie ZASP na I piętrze. 

Cieszę się, że jesteś

Drodzy,

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, który wypełnia wiara, nadzieja i miłość. Wiara czyni cuda. Nadzieja pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu. Miłość daje nam siłę, która pozwala przenosić góry, a jednocześnie czynić dobro.

Kiedy już za kilka dni zasiądziemy w gronie najbliższych do wigilijnego stołu aby przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia pomyślmy o tych trzech magicznych słowach. Rozejrzyjmy się wokół i spróbujmy dostrzec, że oprócz nas są jeszcze inni. Może ktoś potrzebuje naszego wsparcia aby zyskać wiarę w siebie. Może zreflektujemy się, że komuś odbieramy nadzieję na spełnienie jakiegoś marzenia, nawet nie zastanawiając się nad tym w codziennej gonitwie bo ciągle brakuje nam czasu. A może tak zwyczajnie, po ludzku, ktoś czeka na to, żeby go przytulić i powiedzieć: jestem z ciebie dumny, cieszę się, że jesteś. Więc kiedy wśród nocnej ciszy głos zacznie się rozchodzić, proszę, wsłuchajmy się w niego całym sercem.

W imieniu Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie życzę wszystkim członkom Stowarzyszenia spokojnych, pięknych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Przed nami niełatwa droga transformacji ZASP - niech jednak Rok 2020 będzie rokiem spełnionych nadziei, z wiarą, że to co wydaje się niemożliwe może się spełnić. To w znacznej mierze zależy od nas samych, ale najpierw musimy dobrze wsłuchać się w ten głos, który dobiega z Betlejem.

Cezary Domagała
Przewodniczący Oddziału ZASP w Warszawie

Zalegamy ze składkami

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się wyborem delegatów na Walny Zjazd Zarząd Oddziału prosi o niezwłoczne uregulowanie składek członkowskich. Delegatem nie może zostać osoba, która ma zaległości w opłacaniu składek.
Przypominamy też, że opóźnienie w opłatach trwające powyżej 24 miesięcy skutkuje skreśleniem z listy członków ZASP.

Wszelkich informacji w tej sprawie można zasięgnąć w biurze oddziału (tel. 22 696 79 44, czynne: pn, śr, pt w godz. 10.00-14.00) lub w dziale członkowskim (czlonkowski@zasp.pl).

Oddziały ZASP

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design