Oddział ZASP w Warszawie

Biuro Oddziału

Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
tel.: 22 696 79 44, 22 696 79 54
e-mail: o.warszawa(at)zasp.pl

Pracownik biura – Katarzyna Świerzbińska
Biuro czynne: poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00 – 14.00

Poniżej udostępniamy Państwu numer konta bankowego Oddziału ZASP w Warszawie
do wpłacania składek członkowskich. Konto dotyczy również kasy pogrzebowej.
Warszawa – PKO B.P.
78 1020 1026 0000 1802 0386 9823

Skład Zarządu Oddziału

Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału
Ignacy Gogolewski

Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału
Tomasz Grochoczyński

Przewodnicząca Zarządu Oddziału
Anna Golc

Aktualności

Gratulujemy!

Serdecznie gratulujemy Koleżankom i Kolegom

otrzymania stypendiów w II części programu “Kultura w sieci” NCK.

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TU

ZASP z dotacją na działania w sieci

Miło nam poinformować, że w konkursie Narodowego Centrum Kultury KULTURA w SIECI wniosek przygotowany przez ZASP otrzymał największą liczbę punktów zajmując pierwsze miejsce na liście dotowanych projektów. CYBER ZASP otrzyma 150 tys złotych, za które wyprodukowanych będzie ponad sto wydarzeń kulturalnych – w tym odcinki słuchowiska, filmy z poezją, videoarty. Projekt CYBER ZASP przygotowany został przez trzy oddziały, które reprezentują: Filip Frątczak (Poznań), Julia Bromberek (Kraków) i Anna Golc (Warszawa). Każdy z trzech oddziałów zapropnował zupełnie inną formę artystcznej aktywności online, co spotkało się z pozytywną oceną komisji w NCK. CYBER ZASP zapewni członkom stowarzyszenia ciągłość pracy, pozwoli na ekspresję twórczą i kontakt z odbiorcami sztuki. W uzasadnieniu podkreślano też szeroki zasięg projektu, obejmujący nie tylko artystów z dużych miast, ale również z tych mniejszych, szczególnie dotkniętych przez obecny kryzys.

Pierwsza pula pomocy dla artystów

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęliśmy proces udzielania pomocy naszym Koleżankom i Kolegom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej, będącej wynikiem ogłoszonego przez rząd zamknięcia placówek kulturalnych oraz zakazu zgromadzeń.
Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, na wniosek Prezesa ZASP, przeznaczyła środki w celu wypłacania świadczeń pomocy materialnej członkom ZASP, pozostającym w związku z epidemią w trudnych warunkach finansowych.
Powołana przez Zarząd Główny ZASP Komisja Pomocowa właśnie rozpatrzyła, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, pierwszą pulę wniosków spływających do ZASP z całego kraju. 

Pozostając pełną niepokoju o dalszy los naszych Koleżanek i Kolegów, Komisja rozsądnie gospodaruje ograniczonymi funduszami tak, żeby starczyło ich  na dłużej. Oby to „na dłużej” trwało, jak najkrócej, czego wszystkim serdecznie życzymy.
Członkowie Komisji Pomocowej ZASP  

Warszawa, 7 maja 2020 roku

[informacja pochodzi ze strony głównej ZASP]

Życzenia na Święta

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy
oraz pomyślności i wytrwałości na najbliższy czas
wszystkim członkom Oddziału ZASP w Warszawie

życzą
Przewodnicząca Anna Golc i Sekretarz Aleksander Trąbczyński

Scena SPATiF rusza z programem online

Kochamy naszą publiczność i nie możemy się doczekać spotkania z Wami! Dlatego zapraszamy do Sceny SPATiF onlinena spektakle, czytania, koncerty, przedstawienie lalkowe dla najmłodszych. Po każdym wydarzeniu zapraszamy na live chat z twórcami.

Zaczynamy 05 kwietnia o godz. 19.00 czytaniem performatywnym “Sasza i Szasza”. To historia miłości rozdartej między Donieckiem a Warszawą. Łączy ich miłość i skype, dzieli – wojna, los, tysiące kilometrów. Spektakl jest pretekstem do opowiedzenia o miłości w sytuacji granicznej, w sytuacji rozłąki, a także zaproszeniem do podróży w głąb siebie. Za pomocą internetowego streamingu zapraszamy publiczność do interakcji i dialogu.

Scenariusz i Reżyseria: Aleksandra Skorupa

Występują: Maciej Dmochowski, Adrian Koszewski

W kolejnych wydarzeniach na Scenie SPATiF online planujemy m.in. “Astroteatr” z Elżbietą Czerwińską i cykl spotkań “Idealne podróże z mężczyzną prawie idealnym” czyli… z Arturem Gotzem. Najbardziej aktualny repertuar znajdziecie na:

www.scenaspatif.pl

fb/scenaspatifwydarzenia

*Scena SPATiF już trzy lata integruje środowisko artystyczne, szczególnie związane ze Związkiem Artystów Scen Polskich pokazując najlepsze kameralne spektakle, koncerty, kabaret. W obecnej chwili wielu związanych z nami twórców znalazło się w dramatycznej sytuacji finansowej. Dlatego, jeśli podobało ci się wydarzenie kulturalne na Scenie SPATiF online po obejrzeniu możesz wesprzeć nas wpłacając 10,20 lub 30 zł na konto PKO B.P. 78 1020 1026 0000 1802 0386 9823 w tytule przelewu “cegiełka na scenę”.

Na Międzynarodowy Dzień Teatru

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zwykle ogarniała nas tego dnia radość i świętowanie. Wiem, że dziś będzie to bardzo trudne. Wielu z Was jak i Waszych przyjaciół na całym świecie nie ma możliwości spędzić tego dnia w ukochanym miejscu z ludźmi, z którymi na co dzień tworzycie sztukę. Dziś nie przyjdzie do Was Widz aby poziewać, pośmiać się, zirytować lub przeżyć katharsis. Dziś drzwi do tego spotkania są zamknięte. Wierzę, że tylko na chwilę. Wiem, że wytrwacie. Zbudowani, z nowymi pomysłami, otwarci na nowe wyzwania.

Niech zatem wasze serca, oczy i uszy czerpią z życia, które w jednej chwili uległo zmianie. Artysta doskonale potrafi korzystać z tego co przynosi mu los. To jest niezmienne.

Życzę Wam spokoju, wytrwałości, cierpliwości, poczucia humoru oraz środowiskowej solidarności, potrzebnej nie tylko w czasie kryzysu. Bądźmy razem.

Tęsknię za Wami!

z najserdeczniejszym pozdrowieniem na Międzynarodowy Dzień Teatru
Przewodnicząca Oddziału ZASP w Warszawie
Anna Golc

[fot. Paulina Myśliwiec]

“Dlaczego Zarząd nie działa”

Wyjaśnienie powodu paraliżu Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie

Szanowne Koleżanki, Koledzy z Oddziału ZASP w Warszawie 

Być może nie wszyscy wiedzą dlaczego w tym trudnym dla całego środowiska momencie nasz Zarząd nie może podejmować żadnych uchwał i decyzji. Oto krótkie wyjaśnienie powodu paraliżu Zarządu.

Po rezygnacji Cezarego Domagały z funkcji Przewodniczącego Oddziału ZASP w Warszawie (dn.10.02.2020r.) należało uzupełnić skład członków Zarządu. Anna Golc, pełniąca do 10.02.2020 r. funkcję Skarbnika w Zarządzie automatycznie została Przewodniczącą Oddziału z listy przewodniczących, zgodnie ze statutem ZASP, regulaminem Oddziału i opinią mec. Grzegorza Rybickiego. 

Dnia 20.02.2020r. zostało zwołane posiedzenie Zarządu Oddziału przez dwójkę wiceprzewodniczących: Marlenę Miarczyńską i Ryszarda Rembiszewskiego w celu ustalenia składu Zarządu. Należy zaznaczyć, że wiedzą w sprawie przejęcia funkcji Przewodniczącego przez Annę Golc Wiceprzewodniczący dysponowali już w chwili rozpoczęcia posiedzenia. 

Do pełnego składu Zarządu brakowało więc tylko jednej osoby, ale należało przeprowadzić głosowanie, ponieważ Kol. Danuta Renz i Maciej Makowski (obecni na omawianym zebraniu) mieli tyle samo głosów na branej pod uwagę liście kandydatów. W posiedzeniu uczestniczyli także: sekretarz Aleksander Trąbczyński, jako prowadzący zebranie, Oddziałowa Komisja Rewizyjna, jako głos doradczy w składzie: Dorota Bierkowska (przewodnicząca) i Aniceta Ochnicka (sekretarz) oraz pracownik Biura Katarzyna Świerzbińska.

Po oświadczeniu woli Anny Golc, w którym zgodziła się na pełnienie funkcji Przewodniczącej Oddziału i jednocześnie rezygnacji z funkcji Skarbnika Oddziału (czego wymaga Statut), Kol. Marlena Miarczyńska i Kol. Ryszard Rembiszewski jednocześnie złożyli swoje rezygnacje z udziału w Zarządzie (wcześniej przygotowane i wydrukowane), które w efekcie skutkują sparaliżowaniem funkcjonowania Zarządu (wg. statutu: „W trakcie kadencji w drodze uzupełnienia może zostać zmieniona najwyżej połowa składu organu”). Na znak protestu, przeciwko takiemu działaniu Wiceprzewodniczących, swoje rezygnacje złożyli z funkcji Przewodniczącej i Sekretarza OKR Dorota Bierkowska, Aniceta Ochnicka, a później także członek OKR Rafał Zawierucha.

Oddział ZASP w Warszawie w trakcie trwania kadencji Przewodniczącego Cezarego Domagały wykazywał dużą aktywność. Wiele aktywności powstało z inicjatywy i przy bezpośrednim zaangażowaniu m.in. Anny Golc (100-lecie ZASP, Scena SPATiF, funkcjonowanie strony Oddziału i Facebook’a, złożony wniosek do programu Niepodległa). W obecnej sytuacji istnieje tzw. „zarząd kadłubowy” w składzie: Przewodnicząca Anna Golc i Sekretarz Aleksander Trąbczyński, tzn. wszelkie możliwości uchwał czy decyzji zostały zamrożone do czasu zwołania przez Zarząd Główny ZASP Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie (decyzja GKR ZASP) w celu wybrania nowego Przewodniczącego i nowego Zarządu na ten krótki czas do Walnego Zjazdu Delegatów. 

Uważamy, że wszystkim członkom Oddziału należy się wiedza w jaki sposób wszelka działalność Oddziału została zablokowana, dlatego postanowiliśmy upublicznić powyższe wyjaśnienie na podstawie oświadczenia OKR z dnia 08 marca 2020r. do GKR i ZG oraz na podstawie relacji osób obecnych na zebraniu zarządu oddziału w dniu 20.02 2020r. 

Dorota Bierkowska
Anna Golc
Maciej Makowski
Aniceta Ochnicka
Katarzyna Świerzbińska
Aleksander Trąbczyński

Szukamy wsparcia dla członków Oddziału

Biuro pracuje zdalnie

Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa biuro oddziału w Warszawie będzie pracować zdalnie od dn.16 marca do 25 marca. Oznacza to, że można kontaktować się w każdej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: o.warszawa@zasp.pl Nie będzie możliwości bezpośredniego spotkania z pracownikiem biura w siedzibie oddziału w Warszawie. O powrocie do standardowego trybu pracy będziemy informować na bieżąco.

Uruchamiamy wsparcie dla członków ZASP

Szanowne Koleżanki, Koledzy

w związku z pandemią koronowirusa wielu spośród nas, artystów dnia na dzień zostało bez środków do życia, bez możliwości zarobku z tytułu wykonywanej dotychczas pracy. Zwracam się do członków oddziału, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji bytowo - materialnej: opiszcie ją proszę w mejlu i wyślijcie na adres: o.warszawa@zasp.pl do 20.03.2020. Będziemy szukać możliwości wsparcia dla Was. 

z szacunkiem i serdecznym pozdrowieniem
Anna Golc
Przewodnicząca Oddziału ZASP w Warszawie

Oddziały ZASP

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design