Nie/repartycyjni?

Nie/repartycyjni?

Komunikat

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami nowego Statutu ZASP (§70 Statutu ZASP) Członkowie rzeczywiści ZASP, którzy do dnia wejścia w życie Statutu, nie otrzymali od ZASP wypłaty przychodów z praw w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu lub nie posiadają niewypłaconych należności z tytułu przychodów z wyżej wymienionych praw, stają się – z dniem wejścia w życie Statutu – członkami o statusie nierepartycyjnym. Przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu od nadanego im statusu nierepartycyjnego, w przypadku gdy są uprawnionymi do kategorii praw, która jest przynależna danej sekcji repartycyjnej. Sprzeciw należy wnieść do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Statutu [od dn. 25.09.2019r]. W sprzeciwie członek ZASP zobowiązany jest wykazać, że jest uprawnionym do kategorii praw, która jest przynależna danej sekcji repartycyjnej oraz wskazać podstawową sekcję repartycyjną właściwą ze względu na przysługujące mu kategorie praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań.  Z treścią §70 Statutu ZASP możecie się Państwo zapoznać na stronie zasp.pl  

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design