Nie ma misji bez e-misji

Nie ma misji bez e-misji

"Sceny Polskie" w czasie pandemii.

Koleżanki i Koledzy, po wydaniu podwójnego numeru ( 7/8) “Scen Polskich”
redakcja pisma zwraca się tą drogą do wszystkich, którym w dalszym ciągu
przyszłość naszego Stowarzyszenia i całego środowiska leży na sercu, o
dzielenie się uwagami i opiniami na temat aktualnej sytuacji w życiu
teatralnym. Spróbujmy uskrzydlić nasze marzenia, nie dajmy się uwieść
covidovi.

“Sceny Polskie” w połączeniu ze stroną internetową ZASP stanowią w tym
okresie wyjątkową platformę wymiany doświadczeń, aktualnych informacji i promocji. Patronem 9. numeru „Scen Polskich” będzie Tadeusz Różewicz.
Tematem – różewiczowska „walka o oddech”.

Proszę przesyłać teksty rozmów, wspomnień, notatek, planów i sprawozdań
w terminie do końca marca 2021 roku na adres: a.miller@zasp.pl

Krystyna Piaseczna
redaktor naczelna “Scen Polskich”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

W łączonym numerze 9/10, którego patronem jest Tadeusz Różewicz i jego „walka o oddech”, m.in.:
- rozmowa z prezesem ZASP,
- podsumowanie LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP,
- wywiady i rozmowy z artystami,
- relacje z wydarzeń kulturalnych,
- laureaci nagród ZASP,
- dubbing, jako jedna ze scen,
- galeria scenografów i Julian Józef Antonisz,
- sylwetka Jana Wilkowskiego w stulecie urodzin,
- jubileusze,
- wspomnienia.
W łączonym numerze, którego patronem jest Witkacy, m.in.:
- rozmowa z prezesem ZASP,
- pomoc materialna ZASP,
- wywiady i rozmowy z artystami,
- teatr w czasie pandemii,
- relacje z wydarzeń kulturalnych,
- laureaci nagród ZASP,
- Dom Artystów w Skolimowie,
- jubileusze,
- wspomnienia.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design