LX Walne Zebranie Delegatów

Szanowne Delegatki, Szanowni Delegaci,
Zarząd Główny ZASP, na podstawie § 23 Statutu ZASP postanowił zwołać LX Walne Zebranie Delegatów ZASP na dzień 17 maja 2021 rok, w Warszawie, które odbędzie się w trybie zdalnym (tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad).
Ustala się rozpoczęcie LX Walnego Zebrania Delegatów dniu 17 maja 2021 r. na godzinę 11:00.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, odbędzie się w tym dniu drugi termin LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP w tym samym trybie, który rozpocznie się dnia 17 maja 2021 roku o godzinie 11.30.

Abyśmy mogli Państwu przekazać dane do logowania do systemu, w którym zostanie przeprowadzone głosowanie, prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu LX WZD) o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Delegatów zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Test obsługi systemu do głosowania (WZA) odbędzie się 10 maja 2021 roku, w godz. 12.00-14.00.

Dane do logowania zostaną Państwu przesłane w późniejszym terminie.
Kontakt w sprawie systemu do głosowania:
61 666 19 77 – tel. czynny w dniu 10 maja 2021 roku, w godz. 12.00-14.00 i w trakcie WZD.
Bogumiła Grzesiczak, tel. 22 696-79-23, wzd60@zasp.pl, pon.-pt. w godz. 8-16

Materiały zostaną również zmieszczone na Portalu Obsługi Artysty (POA).

Instrukcja logowania do aplikacji Portal Obsługi Artysty (POA)

  1. W celu pierwszego zalogowania się do aplikacji POA należy wejść na stronę
    https://zasp.plhttps://zasp.pl klikając przycisk POA (tantiemy).
  2. Wyświetli się okno, w którym należy wpisać w polu Login/E-mail podany do kontaktu w Dziale Członkowskim ZASP.
  3. Osoby, które już logowały się do POA korzystają z tych samych danych do logowania, osoby, które logują się po raz pierwszy lub nie pamiętają hasła prosimy o postępowanie wg poniższej instrukcji: Wybrać przycisk
  4. Pojawi się komunikat odzyskaj hasło. Należy ponownie wpisać swój adres mailowy
    i wybrać przycisk .
  5. Na Państwa skrzynkę mailową zostanie wysłana wiadomość (może to potrwać kilka minut, prosimy również o sprawdzenie wiadomości Spam) z linkiem do strony , na której należy ustawić nowe hasło.
  6. Po zalogowaniu w panelu po lewej stronie pojawi się lista dostępnych zakładek . Należy wybrać zakładkę WZD, w której będzie dostępny LX WZD, a w nim będą umieszczone wszystkie materiały.

Kontakt w sprawie systemu POA:
Magdalena Kowalewska tel. 22 696-79-13, wzd60@zasp.pl, pon.-pt. w godz. 9-17
Klaudia Powała tel. 22 696-79-12, wzd60@zasp.pl, pon.-pt. w godz. 8-16

Członkowie ZASP chcący przysłuchiwać się obradom WZD, proszeni są o przesłanie mailem zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy, na który mają zostać przesłane dane do logowania, na adres: wzd60@zasp.pl

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 maja 2021 r. o godzinie 23:59.

Dane do logowania zostaną przesłane przed 17 maja 2021 r.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design