List do członków Oddziału Warszawskiego

List do członków Oddziału Warszawskiego

Warszawa 01.02.2016

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 zmianie uległa wysokość składek członkowskich, obowiązująca w Oddziale ZASP w Warszawie i odtąd wynosi 20,- zł miesięcznie we wszystkich grupach.

Wyłącznie seniorzy którzy ukończyli 80 lat i posiadają minimum 25-letni staż w ZASP zobowiązani są do opłaty tylko funduszu samopomocowego w wys. 6,-zł miesięcznie.

Bez względu na to czy członek OW ZASP jest kandydatem, emerytem, pracującym na etacie czy bez etatu – składka dla wszystkich jest jednakowa i wynosi 20,- zł miesięcznie od stycznia 2016r.

Uprzejmie proszę o informowanie o tym fakcie również Kolegów nie należących do ZASP w swoim środowisku.

Decyzja nasza wynika z przekonania, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować sytuacji finansowej naszych członków, nie widzimy też w chwili obecnej powodu, dla którego mielibyśmy to czynić.

Pomysł żeby składki były zależne od sytuacji zawodowej oraz wieku członków pochodzi z czasów, kiedy praktycznie wszyscy aktorzy pracowali na etacie a tylko garstka z nich była bez etatu, co faktycznie znaczyło bez pracy. Obecnie sytuacja diametralnie się zmieniła i bez etatu wcale nie znaczy bezrobotny, przeciwnie to często osoby najlepiej zarabiające, grające w serialach, prowadzące teatry i inne przedsięwzięcia.

20 zł składki ( w tym 6 zł na obowiązkowy fundusz samopomocowy)  nie jest podwyżką, ale obniżką, ponieważ to znacznie mniej niż 1% wynagrodzenia, które obowiązywało aktorów na etacie. Możemy założyć, że składka jest równowartością 1% od wynagrodzenie w wysokości 2 000,- zł miesięcznie, stanowiącego połowę średniej krajowej. Również emerytura w naszym środowisku nie oznacza końca aktywności zawodowej.

Sytuacja, w której praktycznie prawie każdy płacił inną stawkę, która nijak się miała do rzeczywistych zarobków, wydała nam się głęboko niesprawiedliwa, zwłaszcza, że przynależność do ZASP-u jest dobrowolna i niezależna od sytuacji finansowej członków.

Osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej mogą zwracać się do Komisji Socjalnej przy Oddziale ZASP w Warszawie z prośbą o pomoc finansową, której zawsze staramy się udzielać osobom płacącym regularnie składki.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
W imieniu Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie
Tomasz Grochoczyński
Przewodniczący Oddziału ZASP w Warszawie

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design