Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 58. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym w aplikacji TEAMS. W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Członkowie Zarządu Głównego ZASP oraz uczestnicy posiedzenia, uzyskali od Prezesa informacje dotyczące spotkań w sprawach ZASP oraz innych aktywności i działań na rzecz ZASP, prowadzonych pomiędzy posiedzeniami z jego udziałem. Informacje te  dotyczyły: pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na bieżące sprawy budowlane związane z prowadzonymi remontami w DAW Skolimów i siedzibie ZASP; kontynuacji rozmów w ministerstwie w sprawie działalności teatrów (złożono stosowne pisma);  ponownych rozmów w sprawie odznaczeń resortowych.

Nowy sztandar ZASP po raz pierwszy służył przy asyście w  uroczystościach pogrzebowych naszej Koleżanki, Wiesławy Mazurkiewicz.

Odbyły się również dwie konferencje z udziałem kancelarii prawnych prowadzących sprawy ZASP.

Sekretarz ZASP w swoich informacjach referowała  sprawy bieżące, wymagające stanowiska i decyzji Zarządu Głównego ZASP. Dotyczyły one omówienia bieżących odpowiedzi na korespondencję, w tym próśb o patronaty, pomoc  i wsparcie, jak również złożonych przez sekcje ZASP wniosków.

Omówione zostało również i poddane dyskusji zagadnienie udzielonych rekomendacji do Regulaminu Repartycji (mającego być przedmiotem głosowania i zatwierdzenia w kształcie ostatecznym przez delegatów na WZD – w dniu17 maja 2021 roku)  i pism z tym związanych od Komisji ds. inkasa i repartycji oraz Sekcji Dubbingu. Po omówieniu tematu, Zarząd Główny ZASP podjął decyzję o umieszczeniu w tej sprawie komunikatu na stronie internetowej ZASP przez rzecznika prasowego ZASP.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały, w imieniu zespołu ds. WZD, przez kierownika biura ZASP, sprawy organizacyjno-techniczne związane z przygotowaniami do LX WZD w dniu 17 maja br. Ustalono, że do wiadomości delegatów zostanie przekazana informacja o teście obsługi systemu do głosowania (WZA), który odbędzie się w dniu 10 maja 2021r. w godz. 12.00-14.00. W tym zakresie wyjaśnień i odpowiedzi na pojawiające się pytania członków Zarządu udzielił również Dyrektor Generalny Biura ZASP.

W dalszym przebiegu obrad procedowano Uchwały bieżące, między innymi dotyczące udziału ZASP w projekcie artystycznym oraz ustalono, po omówieniu tematów, że część uchwał zostanie uruchomiona do głosowania w trybie zdalnym, po posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP.  

W wolnych głosach i wnioskach członkowie i uczestnicy obrad omawiali sprawny, które nie były ujęte  w porządku dziennym obrad.

Na tym posiedzenie zakończono. Czas trwania posiedzenia ok. 3 godz. 

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 roku Zarząd Główny ZASP podjął Uchwałę Nr…152…/2021 o ustaleniu terminu sprawozdawczo- wyborczego LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dzień 25-26 października 2021 roku.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie ZASP
W dniu 5 sierpnia 2021 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się w siedzibie ZASP na 63. posiedzeniu, prowadzonym w trybie stacjonarnym. W związku z zarządzeniem stacjonarnego trybu posiedzenia, członkowie Zarządu Głównego, członkowie GKR, oraz inne osoby, uczestniczyli w nim osobiście.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design