Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 57. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS). W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP. Gościem na posiedzeniu ZG ZASP była – rzecznik prasowa ZASP.

Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Informacje Prezesa ZG ZASP  obejmowały działania na rzecz ZASP mające miejsce pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego. Dotyczyły one m.in.: finalizujących uzgodnień i zawarcia trójstronnej umowy  pomiędzy ZASP, m.st. Warszawą i starostwem piaseczyńskim dotyczącej kierowania pensjonariuszy z terenu Warszawy do DAW Skolimów; umowy z architektami w sprawie związanej z remontami w ZASP; trwających rozmów z organami ministerstwa w sprawie prowadzenia przez ZASP egzaminów eksternistycznych; kontynuacji rozmów z władzami miasta Łodzi w sprawie nowego lokalu dla Oddziału ZASP w tym mieście.

W informacjach przedstawionych przez Sekretarza znalazły się pilne sprawy bieżące wymagające stanowiska ZG ZASP, dotyczące m.in.: wnoszonych próśb o objęcie patronatem przez ZASP, możliwości umorzenia składek członkowskich, zatwierdzenia regulaminów sekcji wnioskujących i formalno- prawnej korekty zapisów regulaminowych dostosowujących je do Statutu ZASP, wniosków o wsparcie dotyczące stypendium.

Generalną i wiodącą częścią tego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP był cały aspekt spraw związanych z przygotowaniem organizacyjnym i merytorycznym LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP zwołanego  na dzień 17 maja 2021r. Zespół do spraw WZD ZASP przedstawił ZG ZASP przygotowany materiał merytoryczny do dyskusji, w celu zatwierdzenia go i w następstwie rozesłania do delegatów. Omówiona została też sfera organizacyjna i techniczna dotycząca obsługi WZD ZASP. W omawianiu powyższych aspektów uczestniczył Dyrektor Generalny Biura ZASP, Kierownik Biura ZG ZASP- referująca temat, jak również mecenas kancelarii prawnej współpracującej z ZASP. Po wielogodzinnej dyskusji, przystąpiono do  zatwierdzania uchwałami kolejnych regulaminów na WZD oraz pakietu materiałów do przekazania delegatom, zgodnie z wymogami statutowymi.

Dodatkowo podjęto bieżące uchwały o charakterze organizacyjnym. W końcowej części posiedzenia Zarządu Głównego ZASP, przedstawione zostało sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac realizowanych przez rzecznika prasowego ZASP. Odbyła się również dyskusja nad tym sprawozdaniem.

W wolnych głosach i wnioskach przedstawiane były sprawy dotyczące bieżącej działalności, propozycje rozwiązań oraz zapytania kierowane od poszczególnych członków ZG ZASP do gremium uczestniczącego w posiedzeniu.

Na tym posiedzenie ZG ZASP zakończono. Wstępnie ustalono termin zwołania kolejnego posiedzenia ZG ZASP, w trybie zdalnym, na nadchodzący tydzień.

Posiedzenie trwało około 8 godzin z dwiema przerwami 15 minutowymi.  

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Zbliża się LX WZD Związku Artystów Scen Polskich, którego jednym z celów będzie zatwierdzenie Regulaminu Repartycji, określającego zasady podziału tantiem dla wszystkich uprawnionych do ich otrzymywania. Zależy nam aby podział ten został dokonany właściwie.
W dniu 30 kwietnia 2021 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na 58. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym w aplikacji TEAMS. W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej, kierownik Biura ZG ZASP oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design